آیا ارتودنسی با کشیدن دندان درد دارد؟

آیا ارتودنسی با کشیدن دندان درد دارد؟

ارتودنسی با کشیدن دندان داشتن دندان هایی زیبا، مرتب و ردیف، آرزوی هر انسانی است. این روز ها با وجود متد ها و روش های مختلف، برای اصلاح ناهنجاری ها و فرم دندان ها، داشتن چنین دندان هایی دیگر یک آرزو نیست. یکی از انواع این روش ها، ارتودنسی با کشیدن دندان است. یکی از راه...